Počet licencí
777 939
Počet instalací
713

Znalostní databáze

Znalostní databáze nebo-li Wiki, jak je uvedeno v rozhraní systému ISPadmin, slouží k organizaci poznámek v systému pro snadnou evidenci anebo sdílení důležitých provozních informací, návodů a postupů s ostatními administrátory systému.

Pro přehlednost a lepší orientaci jsou jednotlivé složky a podsložky zobrazeny ve stromové struktuře, kdy samozřejmostí jsou nejběžnější možnosti práce se složkami a tedy přidání, úprava a smazání složky.

ISPadmin - Znalostní databáze - Rozvržení sítě ISPadmin - Znalostní databáze - Rozvržení sítě ISPadmin - Znalostní databáze - Rozvržení sítě ISPadmin - Znalostní databáze - Rozdělení VLAN


Jednotlivé poznámky lze do systému zapsat pomocí integorvaného WYSIWYG editoru. Práce s poznámkami je tedy podobná úpravě dokumentu ve standardním textovém editoru, jako je např. Word.
Dále zde nechybí možnost nastavení oprávnění pro zobrazení a správu jednotlivých poznámek, a to v závislosti na aktuálně nastavené úrovni oprávnění administrátorů systému, případně uvedená jednoznačná volba, zda se jedná o veřejnou anebo privátní poznámku určenou pouze pro autora.
Nezbytnou součástí je samozřejmě i možnost přidání příloh k jednotlivým poznámkám.

Každá poznámka obsahuje zároveň detailní informace o datu přidání, autorovi poznámky, popisu a barevném odlišení definující úroveň oprávnění pro zobrazení nebo případnou správu poznámek. Za zmínku určitě stojí také kompletní historie událostí, kdy po každé změně poznámky se uloží záznam do historie poznámky a je tedy možné kdykoliv zpětně dohledat datum, autora a detaily případné změny.

Aktuality

12.09.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.28.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

18.07.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.27.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

12.06.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.26.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

10.03.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.25.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

09.03.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.24.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...