Počet licencí
777 939
Počet instalací
713

Zálohování

Zálohování obecně patří bezesporu mezi jednu z nejzásadnějších a přitom nejvíce opomíjenou funkci, a to nejen v souvislosti se systémem ISPadmin, ale prakticky v celé sféře činností závislých na řídících software.

ISPadmin - Zálohování - Zálohy konfigurace routerů ISPadmin - Zálohování ISPadmin - Zálohování - Zálohy systému ISPadmin - Zálohování - Zálohy NetFlow


Systém ISPadmin umožňuje provádění záloh na několika úrovních, k dosažení efektivního a rychlého způsobu zálohování nejvíce potřebných částí internetové sítě poskytovale a samozřejmě i možnosti obnovení systému z dostupné zálohy (např. při selhání HW). Obnovení systému je následně dosaženo v řádech desítek minut, což může být pro firmu zajištující konektivitu domácnostem a firmám, v případě nenadálého selhání systému, zcela zásadní.

 

 Systém zajišťuje

Systémové zálohy
Obsahuje rozdílové anebo kompletní zálohy systému, jako jsou data, grafy, scripty, zálohy routerů, atd.

Zálohy MySQL databáze
Obsahuje rozdílové anebo kompletní zálohy MySQL databáze systému.

 
Ačkoliv je proces zálohování plně automatizován a prováděn ve stanoveném čase, systém umožňuje i individuální provádění záloh v jiném časovém období, a to za pomocí spuštění příkazu přímo na serveru.

Pro úsporu místa v datovém úložišti existují v systému tzv. rozdílové nebo-li inkrementální zálohy, které při vytváření detekují změny provedené od data posledního uložení zálohy a pro zálohování jsou v tomto případě použity pouze data, u kterých byla od poslední zálohy provedena nějaká změna.

Systém ISPadmin dále umožňuje nadefinovat vlastní adresáře, kde se budou zálohy ukládat a pro případy větší jistoty ochrany dat, je dále možné nastavit odesílání záloh na jiné datové úložiště zapomocí FTP klienta.

Zálohované soubory je možné, z důvodů bezpečnosti uchovávaných dat, šifrovat a tím i zamezit nechtěnému zveřejnění citlivých dat, pokud by s zálohovaným datům (např. na vzdáleném úložišti) dostala neoprávněná osoba.

Obnovu systému lze následně pomocí spustitelných příkazů provést buď jako kompletní, případně pouze ty části systému, které jsou v daný moment z dostupných záloh k obnově vyžadovány.

Aktuality

12.09.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.28.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

18.07.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.27.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

12.06.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.26.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

10.03.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.25.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

09.03.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.24.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...