Počet licencí
777 939
Počet instalací
713

Technická podpora

Technická podpora k systému ISPadmin zajišťuje řešení dotazů a požadavků na servisní zásahy do systémů klientů, kteří si licenci zakoupili anebo provozují systém ISPadmin ve variantě pronájmu.

Technická podpora je členěna do následujících variant

Systémové aktualizace
Tato varianta technické podpora zahrnuje pouze oprávnění ke stahování pravidelných aktualizací softwaru. Poplatek za tuto technickou podporu je stanoven aktuálním ceníkem a počítán vždy z aktuální hodnoty licence v den objednání aktualizací systému.

Systémové aktualizace lze prodloužit vždy o jeden rok od data posledního ukončení aktualizací, které si provozovatel licence objednal a uhradil. V případě požadavku na prodloužení systémových aktualizací po datu ukončení, je pro následný výpočet prodloužení aktualizací směrodatné pouze datum poslední ukončené technické podpory a nikoliv datum objednání.
Datum platnosti této varianty technické podpory je uvedeno v záhlaví stránky po přihlášení do adminstračního rozhraní systému ISPadmin.

VIP podpora
Zahrnuje přednostní technickou podporu s garantovanou reakční dobou do 24 hodin, resp. během následujícího pracovního dne, od vznesení požadavku na technickou podporu.
Poplatek za technickou podporu je stanoven jako měsíční paušální poplatek.
* Minimální doba trvání této varianty technické podpory je 6 měsíců.

Individuální technická podpora
Předností řešení požadavků týkající se zásahů do systému a dále diagnostiky a opravy systému, které nejsou způsobeny chybou software, jsou řešeny individuálně dle hodinové sazby.


Výše poplatků za jednotlivé varianty technické podpory jsou uvedeny v aktuálním ceníku, který je k dispozici na vyžádání.

Po dobu prvních 3 měsíců od pořízení první licence k softwaru jsou systémové aktualizace v rámci pořízení licence zdarma. Po tuto dobu má provozovatel licence rovněž nárok na poskytnutí technické podpory od poskytovatele licence ke zprovoznění softwaru v internetové síti oprávněného z licence. Tato součinnost nezahrnuje zaškolení v obsluze systému, které je zpoplatněno zvlášť.

Helpdesk systém pro zasílání dotazů a požadavků

Pro zasílání dotazů a požadavků na servisní zásah je vyhrazen helpdeskový systém, díky kterému je veškerá příchozí a odchozí komunikace přehledně zobrazena v rámci jednoho ticketu. Po přijetí Vašeho e-mailu obdrží každý dotaz či požadavek unikátní ID ticketu a díky tomu je požadavek lehce dohledatelný, a to včetně kompletního postupu řešení daného požadavku uloženého v historii komunikace.

Obchodní oddělení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Technické oddělení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro zasílání dotazů či požadavků k systému ISPadmin, zasílejte e-mail výhradně na výše zmíněná oddělení reprezentována v helpdeskovém systému. V opačném případě nelze zaručit reakci na Váš případný dotaz nebo požadavek.

Zaškolení obsluhy

Zaškolení obsluhy poskytovatele internetu v používání systému ISPadmin je nezbytnou součástí procedury k pochopení veškerých funkcí a vlastností systému, a proto je školení výrazně doporučováno. Školení probíhá v rozsahu přibližně 4-6h, tedy jednoho pracovního dne, a to v závislosti na množství dotazů během školení. Použití systému je školeno přímo na instalaci provozovatele licence, kdy technik objasní veškeré funkce systému, a to záložku po záložce a provede se zároveň i prvotní nastavení systému podle potřeb poskytovatele internetu.

Školení lze provést ve dvou variantách.

U poskytovatele licence
Na základě objednávky a zvolení vhodného termínu je školení provedeno v prostorách společnosti NET service solution s.r.o. (poskytovatel licence)

U provozovatele licence
Na základě objednávky a zvolení vhodného termínu je školení provedeno v prostorách poskytovatele internetu (provozovatel licence)

* Poplatek za školení není součástí licence a v případě zájmu je nutné jej objednat zvlášť. Pro bližší informace o školení a vhodných termínech nás prosím kontaktujte.

Aktuality

12.09.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.28.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

18.07.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.27.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

12.06.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.26.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

10.03.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.25.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

09.03.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.24.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...