Počet licencí
777 939
Počet instalací
713

SWITCH management

Systém umožňuje přidávat a definovat jednotlivé modely switche. Jedná se o obecný model switche, kdy po nastavení několika základních parametrů systém zobrazí grafické rozložení jednotlivých portů včetně jejich číslování.

ISPadmin - Správa switchů - Přehled switchů ISPadmin - Správa switchů - Seznam switchů ISPadmin - Správa switchů - Grafy portů na switch ISPadmin - Správa swtichů - Šablona switche


Komunikace se zařízením je zajištěna přes SNMP a vyčtená data jsou dále zpracovávána k zobrazení přehledů např. v grafech přenosů na jednotlivé porty a dalších systémových statistikách.

Dostupné jsou následující parametry
  • Název šablony
  • Počet portů fyzicky dostupných na daném zařízení
  • Počet bloků resp. jednotlivých "skupin" portů (např. 2 bloky po 8 portech)
  • Počet řad rozmístění portů na switchi (1 nebo 2 řady)
  • Extra porty na switchi (např. GBIC nebo gigabit ethernetové porty)


Detailní možnosti nastavení a zobrazení jednotlivých portů poskytují grafický náhled šablony pro switch. Systém tedy poskytuje evidenci zařízení s možností volitelného nastavení každého switche zvlášť. 


Systém vyčítá data ze switche v pravidelných intervalech a v případě, že je komunikace se switchem nějak ovlivněna resp. dojde ke změně stavu, tak se ovlivněné porty v grafickém zobrazení switche barevně odliší. Systém pro tyto případy poskytuje možnost spuštění ručního testu spojení se switchem, kde se v dialogovém okně zobrazí detailní informace o průběhu testu komunikace.

Výběrem vhodného typu switche (Páteřní nebo Klientský) systém odliší konkrétní zařízení pro připojení koncových klientů od nadřazeného páteřního switche k zajištění konektivity, na který se klienti nepřipojují, a podle toho automaticky upraví možnosti nastavení switche.

Během editace parametrů switche je dále možné nastavit zapojení zařízení do sítě poskytovatele internetu pro zobrazení v Nagiosu a dále také možnost nastavení oznamování výpadků přes Nagios, podobně jako je tomu u routerů a dalších zařízeních zadaných do systému.
U každého switche je navíc možné zadat GPS souřadnice pro rychlé určení polohy v mapě. 

Systém sleduje a uchovává log o veškerých změnách, které se na switchi udály. Uchovávány jsou údaje o provedené akci a jméno administrátora, který změnu provedl.

Aktuality

12.09.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.28.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

18.07.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.27.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

12.06.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.26.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

10.03.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.25.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

09.03.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.24.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...