Počet licencí
777 939
Počet instalací
713

Statistiky

Pro správný chod internetové sítě je zapotřebí sledovat nejen technický stav řídících prvků v síti, ale dále také kompletní statistické výstupy o službách a klientech, které jsou nepochybně nezbytné pro budování obchodní strategie firmy a následné marketingové zacílení nabídek na specifickou oblast klientů v rámci neustálého zkvalitňování poskytovaných služeb a samozřejmě i jako reakci na neustále se měnící trh na poli ISP.

ISPadmin - Statistiky - Podle připojení ISPadmin - Statistiky - Podle tarifu ISPadmin - Statistiky - Procesy ISPadmin - Statistiky - Statistika serveru
Systém zajišťuje

Statistiky serveru
Detailní informace o provozu a vytížení serveru, např. o běžících procesech, využití paměti, CPU, apod. a zakreslení hodnot do grafu

Statistiky dat
Přehled uživatelů podle objemu přenesených dat za vybrané období s možností nastavení parametrů pro zobrazení detailního výstupu. Individuální grafy s přehledy přenosů na jednotlivé klienty.

Statistiky klientů
Podrobné přehledy o přírustcích, úbytcích a přesunech klientů a služeb za specifikované období, s možností rozdělení podle typu připojení (WiFi, CATV, Optické, atd.) anebo tarifu.

Statistiky WiFi signálu
Zobrazení detailních informací o kvalitě wiFi připojení (Síla signálu, Tx CCQ, Uptime) a zakreslení výsledných hodnot do grafů.

Syslog
Centrální sběr dat ze systémového logu routerů Mikrotik.

Logger událostí
Systém provádí automatické zaznámenávání důležitých událostí, a tyto uchovávané záznamy jsou kdykoliv dostupné k zobrazení a případně vyhlédání podrobnějších informací o provedené změně.

Aktuality

12.09.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.28.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

18.07.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.27.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

12.06.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.26.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

10.03.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.25.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

09.03.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.24.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...