Počet licencí
777 939
Počet instalací
713

SNMP

ISPadmin podporuje univerzální komunikaci přes SNMP s jakýmkoliv zařízením, které podporuje SNMP v.1 nebo 2. Systém je dále schopen z těchto zařízení vyčítat potřebná data a z nich následně vykreslovat grafy podle přednastavených kritérií.

Pro přehlednější porovnání jednotlivých vyčítaných hodnot lze měřené hodnoty do jednotlivých grafů seskupovat.

ISPadmin - SNMP - Typy zařízení ISPadmin - SNMP - SNMP template OID ISPadmin - SNMP - Statistika zařízení ISPadmin - SNMP - Změna template


Díky variabilitě nastavení s množstvím prvků, které ovlivňují výsledné zobrazení, lze v systému vytvořit detailně propracovanou OID šablonu pro každé zařízení zvláště. Spektrum nastavení jednotlivých hodnot je vskutku rozsáhlé, ať už se to týká přepočtu naměřený hodnot pomocí volitelného matematického operátou, grafického odlišení jednotlivých hodnot, rozměru grafu, ikony zobrazení, rozmezí max. a min. hodnot, tak i množství dalších volitelných položek pro co nejdetailnější specifikaci šablony pro vybrané zařízení.

Aktuality

12.09.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.28.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

18.07.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.27.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

12.06.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.26.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

10.03.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.25.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

09.03.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.24.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...