Počet licencí
777 939
Počet instalací
713

NETflow

Monitorovací systém NETflow slouží k zaznamenávání a uchovávání údajů o obousměrném provozu na síti poskytovatele internetu.

Ve většině zemí po celém světe, je požadavek na záznam a uchovávání údajů o provozu na síti ISP daný zákonem té konkrétní země, jako prostředek k identifikaci koncového uživatele, který je např. podezřelý z páchání trestné činnosti přes internet.

Systém zachytává v síti providera hlavičky packetů o provozované komunikaci a ukládá tyto údaje na datové úložiště. Administrační rozhraní nabízí možnost zobrazení a filtrování těchto uchovávaných údajů podle definovaného období a v případě požadavku ze strany odpovědného orgánu (např. Policie), je poskytovatel internetu schopen požadovaný datový výstup vyexportovat a předat, jako podklad k trestnímu řízení.

Princip zapojení

V praxi logování funguje na principu sondy a kolektoru. Sondou ve většině případů bývá hraniční MikroTik sítě, který sbírá data. Kolektorem pak je samotný ISPadmin server s nainstalovaným modulem NETflow, který získaná data ukládá a dále zpracovává.

Hlavička paketu obsahují informace o každém uskutečněném spojení a sice: zdrojovou a cílovou IP adresu, cílový port, typ protokolu, čas kdy komunikace probíhala, délku spojení, počty paketů i bajtů a další. Modul NETflow tedy provádí požadované záznamy klientské komunikace, a je tedy přímo určen pro monitorování klientských přístupů do veřejných sítí jakožto i internetu.

Zákonná povinnost pro ISP v ČR - Provozní a lokalizační údaje

Od 1.10.2012 vstoupila v ČR opětovně povinnost sledovat provoz na síti pro ty poskytovatele internetu, kteří provozují veřejnou síť a jsou registrovaní u ČTÚ. Opětovně se jedná o uchovávání provozních a lokalizačních údajů v síti providera a jejich předávání odpovědným orgánům.
Pro tyto účely je aktuálně výše zmíněný modul NETflow nadále nevyhovující, a to z důvodu novely zákona 127/2005 Sb. a souvisejících předpisů, které ukládají povinnost uchovávat odlišné údaje než aktuálně zajišťuje výše zmíněný modul NETflow.

V reakci na tuto zákonnou povinnost byly vyvinuto samostatné řešení vystupující dále pod obchodní značkou FlowPRO, které splňuje zákonem dané podmínky na uchovávání údajů a jejich předávání odpovědným orgánům.

FlowPRO

Pro bližší informace ohledně tohoto samostatného řešení nás prosím kontaktujte.

Aktuality

12.09.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.28.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

18.07.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.27.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

12.06.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.26.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

10.03.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.25.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

09.03.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.24.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...