Počet licencí
777 939
Počet instalací
713

Dealer

Samostatný modul Dealer představuje pro poskytovatele internetu možnost přehledně evidovat provize a platby svým dealerům / partnerům, a to v rámci jednotného systému. Provider má díky tomuto rozhraní k dispozici veškeré kontaktní a statistické informace včetně přehledu vystavených faktur.

Administrační rozhraní poskytovatele internetu navíc umožňuje nastavení výše provize a její typ resp. zda se jedná o fixní částku anebo provizi z prodeje danou v procentech, případně lze nastavit i kombinace obou uvedených funkcí (např. z důvodu jednorázové provize z prodeje a následné měsíční provize v % za provoz domluvené služby).
V rozhraní nechybí samozřejmě i nezbytné statistické informace o jednotlivých účtech přiřazených dealerů.

Každý dealer má samostatný přístup do rozhraní svého účtu, kde lze sledovat stav provizí za zprostředkované služby, fakturované částky s uvedením stavu faktury (uhrazená / neuhrazená) a samozřejmě detailní popis veškerých položek, za které byla daná faktura vystavena. Existuje-li v systému více fakturačních skupin, fakturace provizí pro dealera je rozdělena na tyto jednotlivé skupiny.

Aktuality

12.09.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.28.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

18.07.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.27.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

12.06.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.26.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

10.03.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.25.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

09.03.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.24.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...