Počet licencí
777 939
Počet instalací
713

MikroTik

logo-mikrotik 

Jedná se o oblíbenou a dnes i osvědčenou technologii pro realizaci bezdrátových sítí. Firma MikroTik nabízí své routerboardy, které poskytují dostatečný výkon, ale zároveň velmi jednoduché a komfortní nastavení konfigurace celého systému i jeho služeb.

Systém ISPadmin je v současné době jedním z nejlépe zaměřených systémů pro správu routerů MikroTik. Veškerá nastavení, jako jsou pravidla firewallu, přidávání přípojných bodů, síťových rozhraní a hlavně přidávání klientů, nastavení rychlostí, tarifů a FUP lze jednoduše definovat přes webové rozhraní systému, bez potřeby se na routery připojovat a provádět změny ručně, systém se tedy o vše postará automaticky. Vývoj systému pružně reaguje na dostupnost nových verzí operačního systému pro zařízení MikroTik a tím je zajištěna podpora veškerých stabilních verzí počínaje verzí 2.x až po ty nejnovější. Systémová kontrola podporovaných verzí s integrovanou notifikací o případné kolizi verze ROS poskytuje nástroj pro rychlou a účinnou diagnostiku potencionálního problému.

Na routerech Mikrotik provádí ISPadmin kompletní nastavení firewallu, Mangle a QueueTree. Systém ve všech případech pracuje pouze s vlastními označenými pravidly, kdy díky tomuto řešení je možné do routerů i nadále přidávat vlastní pravidla firewallu a omezení QueueTree.

Automatické updaty konfigurací všech routerboardu, probíhají periodicky každých pět minut, přenáší se pouze rozdílové nastavení, což zajišťuje vždy aktuální nastavení celé sítě. Tento způsob zajišťuje nižší provoz sítě a hlavně omezení zápisu na minimum tak, aby se na flash disku routeru snížila možnost výskytu vadných bloků.

Monitoring routeru se provádí pomocí protokolu SNMP a případně i API pokud je aktivované. Veškeré změny konfigurace, které ISPadmin přenáší do routeru se přenášejí přes SSH protokol, nebo opět prostřednictvím rozhraním API. Podmínkou správného fungování je tedy aktivní komunikace mezi routerem a systémem ISPadmin.

Plná podpora rozhraní API umožňuje lepší propisování pravidel a hlavně oproti stávajícímu SSH dovoluje vyčítat velké množství statistických údajů, ze kterých je ISPadmin schopen generovat nejrůznější statistiky a grafy.

Pro přehledný monitoring je v systému vyhrazena část Mikrotik status, kde lze snadno procházet detaily všech routerů Mikrotik, jako jsou Typ CPU, Architektura, Frekvence, Verze HW, počet připojených klientů. Další částí jsou informace o klientských routerech, kde vidíte sílu signálu, šum, hodnoty Tx CCQ (kvalita WiFi linky) a další. Z těchto dat se následně generují grafy WiFi signálu pro všechny klienty, které jsou vytvářené pro období denní, týdenní, měsíční a roční. Díky této funkci máte tedy dokonalý dohled nad všemi koncovými zařízeními vašich klientů.

V komunikaci s routery MikroTik poskytuje systém ISPadmin možnost zobrazování informačních stránek koncovým klientům, a to přímo v okně prohlížeče. Tato možnost je nejčastěji využívána v kombinaci se splatností faktur a následným pozastavením klienta v případě prodlení se splatnosti faktury, kdy dojde k jeho pozastavení a při pokusu o připojení do internetu je mu zobrazena informační stránka s popisem důvodu omezení služeb a možností sjednání nápravy, tedy úhrady faktury. Možností využití jsou samozřejmě mnohem širší.
Systém v rámci variability nastavení umožňuje více variant práce s pravidly pro přesměrování klientů na požadovanou stránku, od zapisování pravidel v tabulce Firewall NAT až po možnost využití Address-listu.

Do systému ISPadmin je plně integrována podpora MikroTik RADIUS (nutná aktivace samostatného modulu v licenci) a MAC filter pro ověřování přístupů klientů do sítě poskytovatele internetu.

V případě aktivního modulu RADIUS je pro management sítě možné využít i ověřování přístupů techniků do routerů MikroTik přes RADIUS. V praxi to znamená, že pro techniky není nutné na každém routeru vytvářet speciální účet pro přístup s příslušnými oprávněními a také v případě, že například technik ukončí pracovní poměr, tak není nutné na všech routerech opět tento přístup rušit. Nyní se provede automatická konfigurace přístupu na RADIUS server a tím se zpřístupní login pro techniky (přes winbox, ssh atd. dle oprávnění). Odpadá tedy ruční konfigurace všech routerů a celý proces se výrazně urychlí.

Syslog slouží k centrálnímu sběru dat ze systémového logo routerů MikroTik, kdy systém ISPamdin nabízí možnost specifikovat události resp. nastavení filtrů událostí, které se do logu nemají zapisovat, aby byla zajištěna jeho přehlednost a výstup pouze těch informací, které daného poskytovatele internetu zajímají. Nastavení Syslogu dále určuje počet uchovávaných řádku v logu a počet dní, po kterou bude daný log v systému uložen před jeho automatickým vymazáním.

Bandwidth test umožňuje v systému otestovat propustnost jednotlivých linek mezi routery MikroTik, a to z jakéhokoliv místa v síti na cílový router. Test lze v systému nadefinovat a naplánovat podle potřeby, kdy po specifikaci parametrů, jako jsou délka testu, zdrojový a cílový router, datum testu, směr toku dat, atp., se provede v daném čase test a výsledek se uloží do databáze a do grafu.

WiFi scan umožňuje provádět scan wifi pásma na kterékoli mikrotik anténě. Systém k testu používá funkci mikrotiku, která tento test umožňuje. Výsledkem testu je přehledné zobrazení využiti wifi pásma na všech dostupných kanálech a naskenovaná zařízení.

Pro hromadné spuštění seznamu příkazů např. pro celou skupinu routerů je v systému ISPadmin integrována možnost spuštění scriptu obsahující seznam příkazů, které se mají na všech zahrnutých routerech aplikovat. Z důvodu bezpečnosti, jako ochranna proti nechtěnému či úmyslnému spuštění této dávky příkazů, je tato volba přístupná pouze po zadání tzv. SuperAdmin hesla, které je na vlastní žádost poskytnuto pouze majiteli či jednateli společnosti.

Podrobnější technická specifikace možností nastavení a práce s routery MikroTik je k dispozici v on-line dokumentaci k systému.

MikroTik

arrows demo linkdokumentace 

logo-mikrotik

Aktuality

12.09.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.28.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

18.07.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.27.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

12.06.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.26.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

10.03.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.25.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

09.03.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.24.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...