Počet licencí
777 939
Počet instalací
713

Plánováni

Plánování poskytuje přehledné organizování úkolů a plánů, a to včetně evidence vzniklých servisních zásahů a jejich řešení technickými pracovníky. Široké možnosti plánování lze tedy využít pro efektivnější rozplánování činnosti techniků na delší období.

Celý modul plánování je velmi úzce provázán s databází klientů. Provedené zásahy se tedy automaticky zobrazují v detailu karty konkrétního klienta a provedenou práci, včetně použitého materiálu, lze také velmi snad vyfakturovat.

ISPadmin - Plánování ISPadmin - Plánování ISPadmin - Plánování ISPadmin - Plánování
 Vlastnosti
  • Přidání nových úkolů do plánu pro servisního technika
  • Přehled naplánované práce všech servisních techniků pro aktuální týden
  • Sledování pracovního vytížení techniků
  • Detailní výkaz prací každého technika za období / servisní listy
  • Denní / Týdenní / Měsíční přehledy naplánovaných úkolů
  • Podrobná evidence veškerých servisních zásahů u klienta
  • Přehledy a statistiky splněných / nesplněných úkolů, postupy řešení
  • Evidence úkolů bez časového určení (tzv. Volné úkoly)
  • Kompletní historie řešených úkolů


Posloupnost oprávnění k jednotlivým úkolům, lze v systém ISPadmin nastavit zcela na míru, a tím je docílené přehledného zobrazení a efektivního rozplánování činností jednotlivých techniků, aby nevznikaly zbytečné časové prostoje anebo nedorozumění při řešení odpovědnosti za daný úkol.

Aktuality

12.09.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.28.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

18.07.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.27.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

12.06.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.26.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

10.03.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.25.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

09.03.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.24.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...