Počet licencí
777 939
Počet instalací
713

Network monitoring

logo-nagios

Optimální a spolehlivý výkon serverů nekončí jejich instalací a konfigurací. Provoz serverů a dalších prvků sítě je zapotřebí neustále monitorovat a jejich výkon optimalizovat. Z tohoto důvodu byl do systému ISPadmin integrován monitorovací a vizualizační systém Nagios, který automaticky monitoruje nejen jednotlivá zařízení v síti (routery, servery, UPS, atd.), ale dále také sleduje služby a procesy, které jsou na těchto zařízeních spuštěna.

Díky tomuto integrovanému systému je možné velice rychle reagovat na případné problémy sítě, výpadky zařízení či jiné požadavky na změnu nastavení topologie sítě.

NAGIOS je dodáván, jako standardní součást k instalovanému systému ISPadmin s již provedenou konfigurací pro jeho správný chod. Zařízení přidaná do systému ISPadmin jsou tedy okamžitě zobrazeny v tzv. Status map, které slouží k přehlednému zobrazení topologie sítě v grafické podobě, a to včetně zobrazení hierarchie jednotlivých zařízení, tedy návaznosti na další zařízení v síti a dále zobrazení stavu jejich dostupnosti.

nagios-map
 Oznamování výpadků

Systém ISPadmin umožňuje oznamovat výpadky serveru, routerů a k nim připojených zařízení (např. UPS) přes NAGIOS, a to následujícími způsoby.

E-mail
Jednoduchý způsob notifikace o výpadku na síti či jiné hlášení chybových stavů, kdy oznámení je ze systému odesláno na přednastavený email administrátora.


SMS
O výpadcích na síti či jiných chybových stavech sítě je administrátor informován pomocí odeslané SMS zprávy ze systému na telefonní číslo administrátora. Podstatnou výhodou tohoto řešení je, že v případě výpadku konektivity do internetu je stále zajištěna kontrola nad sítí, a to pomocí GSM sítě nezávislé na konektivitě. Pro správnou funkci tohoto způsobu notifikace je samozřejmě nezbytné připojení a konfigurace SMS brány na administračnímu serveru. Tento způsob notifikace je ovšem nákladnější na pořízení a následný provoz oproti zasílání notifikací e-mailem. SMS bránu lze navíc využít i pro obesílání zákazníků.


Systém dále umožňuje definovat tzv. Notifikační skupiny kontaktů a přiřadit je k jakémukoliv serveru, routeru, či zařízení zadaném v systému. Výběrem vhodné nadefinované šablony s použitím systémových proměnných, které se do šablony propisují, a dále typu notifikace lze přesně zacílit skupinu kontaktů, pro kterou je notifikační zpráva o chybových stavech pro dané zařízení určena. Variabilitu nastavení dále doplňuje i možnost nastavení určitých limitů, tedy hodnot, po jejichž dosažení je notifikační zpráva odeslána na specifikovanou skupinu kontaktů.

Oficiální dokumentace k monitorovacímu systému NAGIOS je dostupná na adrese http://www.nagios.com/

(Veškeré texty jsou pouze v anglickém jazyce)

Aktuality

12.09.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.28.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

18.07.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.27.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

12.06.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.26.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

10.03.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.25.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

09.03.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.24.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...