Počet licencí
777 939
Počet instalací
713

Google maps


Oproti zobrazení topologie sítě a hierarchie jednotlivých zařízení v síti pomocí monitorovacího systému NAGIOS, systém ISPadmin dále umožňuje zobrazení reálné topologie sítě poskytovatele internetu přímo v mapě pomocí Google maps, které byly do systému plně implementovány, a to díky dostupnému API rozhraní.
ISPadmin - Google maps

Zobrazení topologie sítě výrazně zjednodušuje celkovou přehlednost o reálných pozicích prvků zadaných do systému, ať už se jedná o jednotlivé klienty či jejich přístupové body, tak i o samotná zařízení zadaná v systému, routery s možností barevného odlišením stavu (online / offline), páteřní spoje, apod.

ISPadmin - Google maps ISPadmin - Google maps ISPadmin - Google maps ISPadmin - Google maps


Zobrazení prvků na mapě je docíleno zadáním konkrétní adresy klienta či zařízení, na které se nachází. V případě, že nelze zadat adresu např. z důvodu chybějícího popisného čísla budovy, v tomto případě systém nabízí možnost zadat specifické souřadnice pro přesné označení místa umístění.

Variabilita nastavení systému, umožňuje administrátorovi sítě zobrazit na mapě pouze ty informace, které jsou v daný moment požadovány, např. pouze klienty, kteří jsou aktuálně připojeni či pouze routery, které jsou momentálně ve stavu Offline, apod.

Nespornou výhodou pro budoucí plánování rozšiřování sítě poskytovale internetu (ISP), je i možnost zobrazení terénního výškového profilu mezi dvěma zadanými body, a to včetně zobrazené vzdálenosti mezi jednotlivými body, kdy výsledkem je zobrazení profilu terénu s ukázkou možného překrytí signálu terénem a tedy možného budoucího rušení signálu.

Pro účely plánování rozšiřování internetové sítě dále slouží i možnost zadání do systému tzv. Plánované antény, kdy po předvyplnění typu antény, frekvenčního rozsahu, úhlu vyzařování, dosahu, zisku (v dB) a polarizace, lze anténu v mapě rovněž zobrazit a tím je docíleno grafického zobrazení pokrytí signálem přímo v mapě. Tímto způsobem lze optimalizovat rozložení jednotlivých vysílacích antén, aby nedocházelo např. ke zbytečnému překrývání signálů dalších, již instalovaných antén, v síti providera.

Aktuality

12.09.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.28.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

18.07.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.27.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

12.06.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.26.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

10.03.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.25.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

09.03.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.24.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...