Počet licencí
777 939
Počet instalací
713

Fakturace

Součástí systému ISPadmin je také rozsáhlý modul fakturace, který kompletně řeší veškeré finanční náležitosti spojené s poskytováním internetového připojení a přidružených služeb. Systém je  vhodný, jak pro vedení daňové evidence, tak i podvojného učetnictví.

Díky systému ISPadmin lze jedním kliknutím vystavit faktury pro všechny klienty s nastavenou (např. měsíční) fakturací za poskytované služby. Vygenerované faktury jsou v systému dále dostupné ve formátu PDF k úpravám zobrazení, tisku anebo přeposlání na e-maily klientů. Vystavené faktury jsou dále k dispozici pro každého klienta zvlášťě po přihlášení do portálu klienta.

ISPadmin - Fakturace - Automatické párování příchozích plateb z banky ISPadmin - Fakturace - Fakturace v kartě klienta ISPadmin - Fakturace - Náhled faktur před vygenerováním ISPadmin - Fakturace - Přehled vygenerovaných faktur za specifické období


Generování faktur a jejich přehled je podrobně veden pro jednotlivé fakturační skupiny zvlášť, a to s veškerými dostupnými informacemi pro efektivní správu fakturace.

Systém dokáže kontrolovat úhrady faktur podle importovaného bankovního výpisu, dále pomocí e-mailové notifikace přímo z banky (pouze vybrané banky) a automaticky tyto platby párovat. Nechybí však ani možnost zadávat úhrady i ručně. V případě prodlení úhrady provede ISPadmin pozastavení neuhrazené služby klienta do doby než bude platba uhrazena, poté se opětovně služba automaticky zpřístupní.

Modul fakturace umožňuje také generování upomínek všem klientům s překročenou dobou splatnosti, vystavení samostatných faktur, řešení přeplatků, nedoplatků, zápočtů a dalších účetních operací.

 Vlastnosti
 • Automatická fakturace klientů podle nastavených služeb
 • Měsíční / čtvrtletní / pololetní / roční fakturace
 • Možnost vystavení samostatné faktury
 • Automatické odesílání vystavených faktur na email klienta
 • Průběžně fakturované položky
 • Přehledy a statistiky o úhradách / reporty
 • Upomínky v případě prodlení s platbou
 • Automatické pozastavení neplatičů
 • Importy bankovních výpisů / exporty do účetních systémů
 • Možnost manuálního párování neidentifikovatelných plateb
 • Podpora platebních možností
  ( hotovost, bankovní převod, složenka, SuperCASH, PayPal, inkaso a SIPO )
 • Předkontace
 • Možnost vystavovat zálohové faktury
 • Automatické párování plateb e-mailovou notifikací z banky
 • Libovolný počet fakturačních skupin
 • Evidence přeplatků, nedoplatků a jednotlivých zápočtů
 • Splátkový kalendář
 • Kompletní historie změn a úhrad
 • Storno faktur, vystavení opravného daňového dokladu
 • Nastavení počátečního finančního stavu při zavádění klienta do systému
 • Účetní přehledy
 • Variabilita filtrování hledaného obsahu
 • Peněžní deník
 • Možnost definování šablon položek pro samostatné faktuy při pravidelném opakování
 • Reverse charge ( přenesení daňové povinnosti na odběratele )
 • Podpora druhé měny v systému
 • Opravný daňový doklad* Jednotlivé funkce fakturačního modulu se mohou lišit v závislosti na zvolené jazykové a programové lokalizaci, a to z důvodů specifických úprav vztahující se k zákonným podmínkám a účetním pravidlům dané země!

Aktuality

12.09.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.28.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

18.07.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.27.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

12.06.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.26.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

10.03.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.25.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...

09.03.2017

Dnes byla oficiálně vydaná stabilní verze systému ISPadmin ve verzi 4.24.
Podrobnější informace o změnách a doplnění v této nejnovější verzi...